Technická kontrola
            Prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Emisná kontrola
          Ide o kontrolu stavu motoru vozidla a jeho systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a zistenie dodržania výrobcom určených emisných limitov motora. Ak výrobca neurčil emisné limity motora, ich dodržiavanie sa riadi vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z.z.. 
Možnosti objednania: 🕿 +421(0)911 791 471, +421(0)34 651 3964  📧 stk@stksenica.sk
Potrebné doklady
             Vážení zákazníci, aby bolo možné vykonať technickú  a emisnú kontrolu na Vašom vozidle, je potrebné mať so sebou  OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA.
STK SENICA s.r.o
Priemyselná 278
905 01 Senica

IČO: 48183415
SKDIČ: SK2120101676

Tel: 0911 791 471
Email: stk@stksenica.sk
www.stksenica.sk

                                 Priemyselná 278, 905 01 Senica
STK  OTVORENÁ  OD  8.1.2021 V ČASE  OD 7:00  DO  15:30